The ultimate guide to Tailwind (& grab a FREE month!)

Read in English // Čtěte v češtině (Read in Czech)

Pinterest is the most fascinating social platform, I think. Just the fact that it's in fact NOT a social media channel but a SEARCH ENGINE - is mind blowing. What is Pinterest good for? It can give you:
inspiration & motivation
(relatively) passive income
(absolutely) passive exposure & promotion
new friends
networks & business opportunities
& so much more! 
But Pinterest can also get very overwhelming - very quickly. There are many things that you need to be aware of when you start playing the Pinterest game - these are the 8 key ones which you need to implement right now. There is one tool that has completely transformed my Pinning game though - it's called Tailwind and today I want to give you a step-by-step breakdown of how to use it to its full potential!

Pinterest je neuvěřitelně fascinující sociální platforma. Už to, že to ve skutečnosti ani NENÍ sociální platforma nýbrž VIZUELNÍ INTERNETOVÝ VYHLEDÁVAČ je ohromující. Ale k čemuže je Pinterest dobrý? Pinterest vás:
inspiruje a motivuje
zajistí vám (relativně) pasivní příjem
seznámí s novými lidmi
nabídne nové pracovní příležitosti
a mnohem více!
umožní vám (absolutně) pasivní expozici a medializaci
Ale Pinterest není jen procházka růžovým sadem - může vás velmi rychle zahltit informacemi a online aktivitou. Existuje mnoho atributů a pravidel, se kterými se musíte seznámit před tím, než si začnete pohrávat s Pinterestem - tady je přehled osmi základních pravidel hry, kterými se sama řídím. Naštěstí jsem našla pomocníka k nezaplacení - jmenuje se Tailwind a dnes vám povím jak si ho podmanit a udělat si z něj takového Pinterestového otrůčka.

📌 What is Tailwind?
The ultimate guide to Tailwind (& grab a FREE month!)Tailwind is a smart Pinterest scheduling tool (and also an Instagram one, but more on that another day). It allows you to publish, share, schedule and analyse your Pinterest content in a click of a button. It saves you a ton of time and automates most of your Pinterest activity.

📌 Co to je Tailwind?
Tailwind je chytrý plánovač pro Pinterest (a taky pro Instagram, ale o tom až zase někdy jindy). Kliknutím jednoho tlačítka vám možní publikovat, sdílet, plánovat a analyzovat obsah vašeho účtu na Pinterestu. Ušetří vám kupu času a zautomatizuje většinu vaší aktivity.


The ultimate guide to Tailwind (& grab a FREE month!)
📌 Scheduling (Tab: Publish)
The most obvious function of Tailwind is scheduling your pins. You will find this function under the tab called Publish. You can either:

- Upload your own Pin as you would on Pinterest & post it now/schedule it in a queue/schedule it for certain time
- Or use your browser extension (similar to Pinterest) to either schedule existing pins from your Pinterest or from any websites you're browsing including your own blog.

You can schedule your pins either individual or in bulk - assigning them to boards again individually or in bulk. A feature you will love if you're using Group Pinterest Boards are Board Lists. They are essentially an umbrella group for as many boards as you want. You can assign your pins directly to a Board List (aka multiple boards at once) which saves you a lot of time & fiddling about!
Tailwind also answers the forever question of 'When should I post to get the most interaction?' by giving you an optimal posting schedule based on when your pins are receiving the most interactions. You can add/remove slots manually if you're not happy with the automated suggestions. Once scheduled you can drag & drop or randomly reshuffle.

📌 Plánování (Záložka: Publikování/Publish)
Jak jsem již zmínila na začátku, Tailwind je především plánovač pinů. Tuto funkci najdete pod záložkou Publikování. Publikovat můžete buď:

- nahráním vlastního pinu z vašeho počítače - ten pak zveřejníte buď hned/dáte ho do řady/naplánujete publikaci v pevně stanovenou dobu
- nebo funkcí internetového vyhledávače (jednoduchá instalace) a to tedy přímo z vašeho účtu na Pinterestu nebo z jakékoliv jiné webové stránky, kterou navštívíte (například z vašeho blogu)


Naplánovat můžete piny po jednom nebo hromadně - a k jednotlivým nástěnkám je taktéž přídáváte po jednom nebo hromadně. Pokud rádi používáte skupinové nástěnky, tak se vám určitě zalíbí funkce Seznamy nástěnek. Ty v podstatě zastřešují tématické skupiny nástěnek a vy tak můžete přidávat piny k celým skupinám nástěnek, čímž ušetříte kupu času a všemožného crcání. 
The ultimate guide to Tailwind (& grab a FREE month!)

Tailwind má také odpověď na tu staletou otázku "V kolik hodin mám publikovat piny, aby je vidělo co nejvíce uživatelů?". K dispozici máte takzvaný optimální rozvrh sdílení vytvořený analýzou vašeho stávajícího účtu. Ten vám navrhne, kdy piny sdílet. Tento rozvrh si můžete upravit i manuálně. Ve chvíli, kdy máte piny naplánované, můžete je buď proházet náhodně nebo je myší přetáhnout z jednoho slotu do druhého.    

📌 Analytics (Tab: Monitor your domain, Track your brand page, Optimise content)
Tailwind offers very advanced analytics to their users - that's what's really valuable to large businesses and brands. And that's exactly the reason why access to these is restricted by the plan you're on. I'm on PLUS (£10 per month) which offers a great deal of analytics yet it is slightly restricted. I will only mention the functions you can access on PLUS plan as they are the ones I'm familiar with.

Pin inspector shows you all the pins you've ever pinned from your own website - this way you can easily analyse which blog posts are doing well and which aren't doing just so well.

Profile performance tracks the usual suspects - your follower growth, engagement, virality (how often your content is repined) and how many pins are getting zero repins.

Board insight is much more valuable in terms of actionable analytics. This tab tells you how well your boards are doing - including group boards. Is there any chance your pins get repined? Is it an actively reciprocating group?

Monitor your domain is fairly limited on PLUS plan however you will get some valuable data such as most recently pined pins from your blog.

📌 Analýza (Záložka: Monitorování vaší domény, Sledujte stránky vaší firmy, Optimalizujte váš obsah)
Tailwind mimo jiné také nabízí všemožné (i zdánlivě nemožné) analytické funkce - právě díky těmto pokročilým analytickým službám se Tailwind stal velmi rychle populárním mezi velkými firmami a světově známými byznysy. Tím pádem je na těchto službách nalepená i odpovídající cenovka. Já platím tarif PLUS (cca 300 Kč měsíčně), což mi umožňuje přístup k mnohým funkcím, nicméně především v té oblasti analýzy tam jsou určité limitace. Dále se zmíním pouze o analytických funkcích, ke kterým mám na svém tarifu přístup, čistě proto, že jsou mi nejbližší a denně je používám.  

Inspektor pinů vám ukáže všechny piny, které jste kdy uložili z vaší webové stránky - jednoduše je takto pak analyzujete a bude vám jasné, které články na vašem blogu jsou populární a které úplně zase tolik ne. 

Výkon profilu vám spočítá úplně základní statistky - nárůst sledovatelů, interakce, sdílení, viralita (jak často jsou vaše piny sdíleny) a kolik pinů nebylo sdíleno vůbec. 

Analýza nástěnek je super, protože vám umožní porozumět tomu, jak se daří vašim jednotlivým nástěnkám - včetně skupinových nástěnek. Je možné, že vaše piny nikdo nesdílí? Je tato skupinová nástěnka vážně aktivní?

Monitorování domény je funkce dost limitovaná, nicméně najdete tu užitečná data, například seznam pinů sdílených z vaší domény v posledním týdnu. 

📌 Tailwind Tribes
Last point which I will mention is Tailwind Tribes. There are essentially Pinterest group boards on meth. They differ in the amount of accountability and tracking you get. With Pinterest group boards you're pinning in good faith that your pins will be reciprocated by others in the group. With Tailwind Tribes you don't have to wonder - you know. Tailwind Tribes track pins that you've shared with the Tribe, they track who repined who's pin and what the overall reach of your pins is. I will be sharing more on Tailwind Tribes next week but do trust me these are magical little pods of very dedicated super winners!

📌 Tailwind Tribes
Poslední bod, o kterém bych se ráda zmínila, jsou Tailwind Tribes. V podstatě se jedná o nadopované skupinové nástěnky, které hrají všemi barvami duhy. Liší se především tím, že zaznamenávají jakoukoliv aktivitu uživatelů. Pokud jste členem skupinových nástěnek, tak určitě víte, že pokud sdílíte piny nemáte žádnou jistotu, že ostatní členové je nasdílejí dále. Tento koncept je založen na slepé víře v důslednost a ochotu ostatních členů skupiny. Pokud jste členem Tailwind Tribes tak už nemusíte doufat a slepě věřit v ostatní - s Tailwind Tribes prostě víte. Tailwind Tribes zaznamenávají přesně jaké piny jste sami sdíleli, kdo je nasdílel dále a jak velkého rozsahu uživatelů dosáhnou. O těchto duhových kmenech super uživatelů Pinterest bych mohla psát donekonečna - tak to necháme třeba na příště. 

📌 Is Tailwind worth the investment?
Yes, yes, yes and million times yes! I was so sceptical of Pinterest automation and battled against it for the longest of time. Little did I know that it saves HOURS upon HOURS of pinning and repining. I love the automation and use it not just to increase my engagement and activity but also for affiliate marketing which I will be telling you about very soon! Before you sign up to the Tailwind plan I strongly recommend you give it a try for free - you can get a FREE month right HERE or by click the button below! Enjoy!

📌 Stojí to za to investovat do Tailwindu?
Ano, ano, ano a milionkrát ano! Já jsem dost skeptik, takže mi to trvalo dost dlouho než jsem Tailwindu podlehla. Kdybych bývala věděla, kolik hodin mi to ušetří, tak bych vůbec neváhala! Vyhovuje mi, že většina mé aktivity na Pinterestu je plně automatizovaná - a to nejenom sdílení a publikace, ale také affiliate marketing, o kterém vám již brzy povím více. Tailwind vám samozřejmě z naprosto čistým svědomím doporučuji, nicméně ráda bych vám tímto nabídla 1 MĚSÍC ZDARMA na vykoušení! Klikněte tady nebo na tlačítko pod textem.  


I hope you've enjoyed this post and remember - sharing is caring and all that so please do share this post with your blogger friends! 
Doufám, že se vám tento článek líbil a, prosím, podělte se o něj s vašimi blogerskými kamarády a kamarádkami!


Blog resource library

The ultimate guide to Tailwind (& grab a FREE month!)

Follow
SaveSave